GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Án mạng từ một chuyến xe ôm
Án mạng từ một chuyến xe ôm

Hai người hành nghề chạy xe ôm tại phường 14, quận 5 (TP.HCM). Án mạng xảy ra khi người này chở khách với giá 20.000 đồng khiến người kia không vừa lòng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close