ADN và tình người
ADN và tình người

VOV.VN -Câu chuyện xét nghiệm ADN là thuộc về khoa học. Điều đáng bàn là câu chuyện về tình người đằng sau các kết quả xét nghiệm này.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close