GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Lãng phí từ mô hình giảm nghèo
Lãng phí từ mô hình giảm nghèo

VOV.VN -Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, cách xoá nghèo theo kiểu cấp không, cho không, chưa giúp đồng bào có thêm hiểu biết, kỹ năng sản xuất.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close