GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Đừng mất công chiều mấy ông thợ!
Đừng mất công chiều mấy ông thợ!

VOV.VN - Chẳng phải mình tôi mà nhiều người mỗi khi cần thuê mướn người khác làm hoặc sửa cái gì đó thường nói khéo, tỏ ra nhũn nhặn, thậm chí cầu cạnh.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close