Chung tay chăm lo cho người nghèo

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo cho người nghèo nhưng cũng rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành, trong đó Mặt trận và các tổ chức thành lực lượng giữ vai trò chủ chốt…

Sáng nay (29/8), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam tiếp tục phiên làm việc tại Hội trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nghe Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các trung tâm của Đại hội VII MTTQ Việt Nam. Đại đa số các ý kiến đều cơ bản nhất trí cơ bản với các dự thảo văn kiện trình bày tại Đại hội, trong đó nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị của nước ta trong điều kiện mới.

Các đại biểu kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, nhấn mạnh MTTQ Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận trước đây; cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính nói chung và đối với Mặt trận nói riêng, làm tiền đề và để MTTQ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. MTTQ cần kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ theo hướng tinh gọn, có cơ cấu phù hợp.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác mặt trận thời gian qua đã tập hợp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế trong 2 năm 2008 -2009 góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ mức tăng trưởng kinh tế hợp lý, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay cả nước còn trên 60 huyện nghèo, gần 2.300 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, nhiều tỉnh tỷ  lệ hộ nghèo còn hơn 30%, nhất là các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới hải đảo và hơn 500.000 hộ đang sống trong những ngôi nhà dột nát cần được hỗ trợ về nơi ở; hơn 6 triệu người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm, phục hồi chức năng, chữa bệnh.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo ưu tiên phát triển kinh tế xã hội ở các xã nghèo, huyện nghèo, kể cả việc xây dựng nhà Đại đoàn kết; đồng thời chương trình đào tạo 1 triệu lao động nông thôn để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch kinh tế, tập trung xây dựng hệ thống bệnh viện liên huyện, liên xã, xây dựng các trung tâm dạy nghề… để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Chính phủ mong muốn Mặt trận và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các nhân sỹ trí thức, các dân tộc, tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài chung sức, chung lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 -2010 đã đề ra. Vận động các tầng lớp nhân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tạo đồng thuận xã hội.

MTTQ Việt Nam từ Trung ương tới cơ sở cần tham gia một cách chủ động đóng góp xây dựng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tuyền truyền vận động tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Nếu làm tốt công tác này, chúng ta sẽ tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và mong rằng, thời gian tới, Chính phủ sẽ phối hợp tốt với MTTQ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa bằng cơ chế, chính sách để MTTQ hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cuối phiên họp sáng, các đại biểu đã phát biểu tham luận nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Buổi chiều, Đại hội nghe Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam và thông qua Điều lệ của MTTQ Việt Nam khoá VII; Hiệp thương cử Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII và tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII./.

Minh Hòa
Video đang được xem nhiều
Nữ cổ động viên Nga mát mẻ vs nữ CĐV Saudi Arabia kín bưng ở World Cup
VOV.VN - Trận mở màn World Cup 2018 cho ta thấy hình ảnh đối lập giữa các nữ cổ động viên Nga ăn mặc mát mẻ và các nữ CĐV Saudi Arabia mặc đồ kín mít.