PC_Float_Left
PC_Float_Right

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Quảng Nam có Phó Chủ tịch mới

Quảng Nam có Phó Chủ tịch mới

VOV.VN - HĐND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Trí Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016.