VOV-right-160x600

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Người Việt ở California bỏ thuốc lá

Người Việt ở California bỏ thuốc lá

VOV.VN -Khảo sát của một tổ chức phi chính phủ Westminster ở Mỹ đã công nhận những nỗ lực của người Việt ở bang California trong nỗ lực bỏ thuốc lá.