PC_Float_Left
PC_Float_Right

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt

Vợ bệnh nặng, chồng trở mặt

VOV.VN -Nửa năm nay, anh không đưa tiền, tôi phải đưa thêm tiền cho anh. Giờ tôi bệnh rất nặng, đề nghị anh góp tiền nuôi con anh chửi tiền ai nấy xài.