VOV-right-160x600

Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Google bất ngờ thay đổi logo

Google bất ngờ thay đổi logo

VOV.VN - Một tháng sau cuộc cải tổ lớn của công ty, Google đã giới thiệu logo mới như là cách để cập nhật hình ảnh của mình với công chúng.