Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Khát vọng hoàn lương ở trại  Đăk PLao

Khát vọng hoàn lương ở trại Đăk PLao

VOV.VN - Hàng nghìn phạm nhân ở trại Đăk Plao, mỗi người có một quá khứ lỗi lầm, nhưng ở họ đều có chung khát vọng hoàn lương để làm lại cuộc đời.
VOV_AllPage