Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

Tinh thần di chúc của Bác Hồ: Nhân dân là trên hết

VOV.VN - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự phân biệt đối tượng rõ ràng giữa Đảng và Nhân dân: Người chỉ dặn lại việc phải làm cho Đảng, còn quyền được phục vụ và hưởng lợi ích là thuộc về Nhân Dân.