Góp ý dự thảo đề cương Đề án trình Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Sáng 26/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội thảo góp ý kiến dự thảo Đề cương chi tiết Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì hội thảo. Tham dự còn có các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ phía Nam, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

hoi thao gop y kien du thao de an trinh hoi nghi trung uong 6 hinh 1
Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội thảo
Dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 lần này có tiêu đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Về vấn đề này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đánh giá: Tổ chức bộ máy của Đảng và toàn hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Vì vậy, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả thực hiện và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là Nhà nước.

hoi thao gop y kien du thao de an trinh hoi nghi trung uong 6 hinh 2
Hội thảo góp ý kiến dự thảo Đề cương chi tiết Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề trọng tâm liên quan đến phương thức lãnh đạo của Đảng và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới nhằm tạo sự thống nhất trước khi Ban Chỉ đạo Đề án báo cáo Bộ Chính trị.

"Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trước mắt. Đây là vấn đề rất khó, liên quan đến tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị” - ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh./. 

Huy Sơn/VOV-TPHCM

Bài liên quan