Nhiều nơi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4

(VOV) -Nhiều Ban Thường vụ tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

** Ngày 18/9, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự kiến Hội nghị kết thúc vào ngày 22/9.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Đồng chí yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ, trong quá trình kiểm điểm cần bám sát 3 nội dung Nghị quyết đã nêu, trong đó chú trọng những vấn đề về đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị, công tác cán bộ, tập trung dân chủ. Các cá nhân cần kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, đóng góp ý kiến, thể hiện rõ lập trường quan điểm chính trị với tinh thần, thái độ trung thực khách quan, khiêm tốn, cầu thị.

Theo Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang: Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết cho các cán bộ chủ chốt thuộc Bộ.

Đến nay, 36/36 tổ chức Đảng trực thuộc đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, ban chấp hành các đoàn thể; các đoàn thể cũng đã phối hợp với các cấp ủy cùng cấp tổ chức phổ biển Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị, Kế hoạch, gợi ý nội dung kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự Đảng, giải trình ý kiến tham gia của các tập thể, cá nhân đối với Ban cán sự Đảng và hướng dẫn các thành viên Ban cán sự Đảng viết kiểm điểm của từng cá nhân.

** Sáng 18/9, tại Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội theo Nghị quyết Trung ương 4 và triển khai nhiệm vụ tiếp theo đối với các tổ chức cơ sở đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội- Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Ngoài những nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Hà Nội nội sẽ thực hiện 7 nhiệm vụ trước mắt, trong đó khắc phục ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực tại các cơ quan của thành phố, nhất là đối với cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và tiếp dân.  

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 trong 7 ngày (từ ngày 7 - 13/9). Nhìn chung các bản tự kiểm điểm đều được chuẩn bị kỹ, có tính chiến đấu; nhiều cá nhân phải sửa chữa, bổ sung báo cáo kiểm điểm từ 2 đến 3 lần; không khí thảo luận tham gia ý kiến của hội nghị sôi nổi, góp ý chân thành thẳng thắn.

Không có hiện tượng lợi dụng kiểm điểm phê bình để ca ngợi, tâng bốc hoặc bôi nhọ vu cáo lẫn nhau. Các vấn đề được các tổ chức đảng và các cá nhân góp ý với các thành viên Ban Thường vụ đều được trình bày phân tích làm rõ đúng, sai. Thời gian trung bình để góp ý cho từng thành viên gần nửa ngày.

Trước đó, có 842 ý kiến  của các cơ quan và 422 ý kiến của cán bộ nghỉ hưu góp ý cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở đó, xác định được những vấn đề cần được xem xét giải trình. Riêng báo cáo giải trình của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố dài 29 trang thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị và quyết tâm sửa chữa khuyết điểm của Ủy ban nhân dân thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết: Ngoài 3 nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 5 nhóm giải pháp chủ yếu và trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện 7 nhiệm vụ cần làm sau kiểm điểm.

Trong đó, giao Ủy ban kiểm tra Thành ủy khẩn trương tiến hành kiểm tra, làm rõ một số việc chưa đủ thông tin để kết luận, làm rõ trách nhiệm và cá nhân liên quan. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, kịp thời xử lý, thay thế, luân chuyển cán bộ từ cấp cơ sở trực tiếp thụ lý công việc đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là với những cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và tiếp dân.

Tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, các công trình dự án dân sinh bức xúc. Công khai, minh bạch và làm rõ các tiêu chí đánh giá các quy trình thủ tục trong cấp phép đầu tư dự án, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, cơ chế định giá đất, định giá thiết bị đầu vào; trước hết là các dự án BT, BOT. Đẩy nhanh xử lý những vi phạm đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra kết luận.

Đặc biệt, tổ chức thí điểm lấy phiểu tín nhiệm đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố, quận, huyện, thị xã, sở ngành và các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân bầu vào dịp cuối năm nay, theo hướng công khai dân chủ và mở rộng đối tượng lấy ý kiến. Cán bộ nào có 2 năm liên tục không đạt yêu cầu phiếu tín nhiệm thì thay thế, sau một năm mà tín nhiệm quá thấp cũng phải thay.

** Sáng 18/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11).

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định cho biết, đến nay, đã có 78 ý kiến của các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị trong tỉnh, các Ban Đảng, cơ quan Trung ương và cán bộ nghỉ hưu nguyên là lãnh đạo tỉnh góp ý cho tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách khách quan, đầy đủ, đánh giá đúng sự thật và có tinh thần cầu thị cao

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định sẽ dành thời gian 2 ngày để kiểm điểm tập thể và sau đó sẽ kiểm điểm từng cá nhân trong Ban Thường vụ. Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong tỉnh quan tâm và mong chờ đợt kiểm điểm này được triển khai nghiêm túc, thẳng thắn, phải chỉ rõ những hạn chế của tập thể, cá nhân Ban thường vụ nhằm khắc phục, sửa chữa để từ đó nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tập thể và cá nhân; phát huy dân chủ, đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực công tác đạt hiệu quả.

Đồng chí Phạm Hồng Hà đề nghị từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Đảng bộ và quần chúng nhân dân, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt đấu tranh tự phê bình và phê bình để kết quả kiểm điểm đạt cao nhất. Qua đó, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể Ban Thường vụ cũng như của từng cá nhân trong Ban Thường vụ.

Qua cách làm, kết quả kiểm điểm của Ban Thường vụ sẽ nêu tấm gương cho cấp ủy đảng cấp dưới học tập và kiểm điểm đạt kết quả tốt.

** Ngày 17/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ra thông báo về kết quả thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cũng như cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thông báo nêu rõ: Trong 3 ngày từ 26-28/8/2012, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tiến hành tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp đó, từ ngày 10 - 13/9 đã tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11.

Trước khi bước vào kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhận được 88 văn bản của Trung ương, các sở ngành cấp tỉnh, các huyện, thành thị, đảng ủy trực thuộc và nhiều đồng chí lão thành cách mạng góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ; có hơn 60 văn bản góp ý với các cá nhân ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quá trình kiểm điểm cá nhân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thực hiện nghiêm yêu cầu về nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Sau khi tiến hành kiểm điểm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Phan Đình Trạc đã yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu thật tốt các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản tự kiểm điểm của mình; hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chuẩn bị các tài liệu theo quy định để báo cáo Trung ương và triển khai hội nghị cán bộ toàn tỉnh; lập các tổ chỉ đạo ở các huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc.

Về kế hoạch xử lý các điểm nổi cộm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao cho Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành giải quyết dứt điểm.

** Trong 4 ngày (từ 17 - 20/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân, việc phê bình và tự phê bình của tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này được tiến hành trên tinh thần đoàn kết, gương mẫu, khách quan, dám nói thật-nhìn thẳng- đánh giá đúng sự thật, không né tránh, nhất là đối với những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thời gian gần đây, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của tỉnh An Giang đã được triển khai đúng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành đầy đủ, nghiêm túc các bước, chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng./.

Nhóm PV/VOV

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan: Cư dân mạng ăn mừng như vô địch ĐNÁ
VOV.VN - U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan, cộng đồng mạng ăn mừng như vô địch Đông Nam Á.