Phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng

VOV.VN - Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư rút ra bài học xuyên suốt chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng.

Với hơn 6,5 vạn đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở Trung ương.

Với bề dày xây dựng và phát triển, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối  các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4-2017), phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Quang Dương - Bí thư Đảng ủy Khối.

phat huy vai tro lanh dao hat nhan chinh tri cua to chuc dang hinh 1
Ông Nguyễn Quang Dương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật và những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương từ khi thành lập đến nay?

Ông Nguyễn Quang Dương: Ngay sau khi được thành lập vào tháng 4/2007, Đảng ủy Khối đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, từng bước xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, hoạt động dần đi vào nền nếp.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm tình hình tư tưởng và cơ bản giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chệch hướng, lợi ích nhóm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, đi dần vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; công tác quản lý, phát triển đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, mật thiết với ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương để lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ và đạo đức, lối sống.

Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực công tác trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thực tiễn rút ra bài học xuyên suốt chính là sự đoàn kết, nhất trí, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng; bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò của tổ chức Đảng phù hợp với đặc thù từng loại hình và nhiệm vụ chính trị.

PV: Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã triển khai thực hiện các Nghị quyết về chỉnh đốn đảng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Dương: Đảng ủy Khối đã lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là tập trung triển khai thực hiện những việc cần làm ngay, lựa chọn trọng tâm, trọng điểm phù hợp với Đảng bộ để tổ chức thực hiện đạt kết quả cho từng năm, cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Đảng ủy Khối đã ban hành chương trình, kế hoạch hành động, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, đơn vị xây dựng bản kế hoạch cá nhân, ban hành 5 Nghị quyết, 5 Chỉ thị mang tính chất nền tảng để triển khai, như Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới phương thức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, đạt kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được chỉ ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt.

PV: Thời gian tới, để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ  sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quang Dương: Trước yêu cầu mới, kế thừa và phát huy kết quả đạt được, chúng tôi sẽ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ mỗi đảng viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là Bí thư chi bộ và cấp ủy viên. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.

Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong các đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị./.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Nguyễn Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Ảnh: Các nữ cổ động viên xinh đẹp tiếp tục hâm nóng World Cup 2018
VOV.VN - Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 hội tụ các nữ cổ động viên xinh đẹp đến từ nhiều nước như Nga, Bồ Đào Nha, Pháp, Iran, Saudi Arabia...