Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn phòng Trung ương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất luợng và hiệu quả hoạt động.

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương.

Báo cáo với Tổng Bí thư, lãnh đạo Văn phòng Trung ương cho biết: Sau 4 năm thực hiện việc hợp nhất cơ quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), Văn phòng Trung ương Đảng đã nhanh chóng củng cố kiện toàn tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Trung ưong Đảng đã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và một số đề án về lĩnh vực nội chính, pháp luật và cải cách tư pháp trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng cũng đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của bộ máy Trung ương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đựơc, hoạt động của Văn phòng Trung ương cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Trong việc tham mưu các nội dung, đề án mang tính chiến lược về kinh tế, nội chính, chất lượng chưa sâu, tính thẩm định chưa cao do thiếu thông tin. Lực lượng cán bộ sau khi sáp nhập các Ban còn mỏng; gặp khó khăn trong tuyển chọn cán bộ, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học về làm việc tại Văn phòng. Đề nghị có cơ chế tuyển dụng đặc biệt thu hút những cán bộ có phẩm chất và năng lực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và năng lực tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến nay vẫn chưa có cơ chế rõ ràng nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng tác viên. Còn thiếu cơ chế phối hợp với các ban Đảng và các cơ quan khác trong bộ máy Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Văn phòng đã luôn đoàn kết, thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bất cứ một tổ chức nào muốn hoạt động tốt đều phải có bộ phận tham mưu, giúp việc đắc lực. Văn phòng Trung ương là môi trưòng đào tạo, bồi dướng cán bộ tốt, nhiều đồng chí từ Văn phòng Trung ương trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, được nhân dân tin cậy về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ với những khó khăn hiện nay trong hoạt động của Văn phòng Trung ương.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ khoá 11, Tổng Bí thư cho rằng: Toàn Đảng, toàn dân ra đang đứng trước những nhiệm vụ mới với yêu cầu cao, có thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Văn phòng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng nâng cao chất luợng và hiệu quả hoạt động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Về công tác tham mưu nội dung, cần chọn lọc chặt chẽ ngay từ khi chuẩn bị chương trình, thường xuyên bám sát để có thể điều chỉnh kịp thời. Các đề án báo cáo, tờ trình trước khi trình phải được thẩm định, không chỉ thẩm định nội dung mà cả thẩm quyền. Chú ý những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống. Khi trình phải đáp ứng đủ các yêu cầu.

Về việc tham mưu cho Bộ chính trị, Ban Bí thư về các lĩnh vực kinh tế, nội chính, Tổng Bí thư nhất trí cao cần phải có cơ chế thu hút đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan hoạt động thực tiễn cùng tham gia xây dựng các đề án. Có thể xem xét, nghiên cứu thành lập Hội đồng chuyên gia nếu thấy cần thiết.

Văn phòng cần làm tốt công tác phối hợp với các Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ xây dựng chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, không để trùng lặp, không để sót việc.

Về việc xem xét giải quyết tốt các đơn thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Các đơn thư, ý kiến gửi gửi tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, theo chức năng nếu giải quyết thì được thì tổ chức trả lời và có báo cáo rõ ràng kết quả giải quyết đến đâu. Nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính gợi mở phải trân trọng, nhất là các bậc lão thành cách mạng

Tổng Bí thư đề nghị các Văn kiện, Thông báo, Nghị quyết, Quyết định sau khi đã được thảo luận phải được chuẩn bị khẩn trương, kịp thời, rà soát kỹ lưỡng trước khi trình, tránh những sai sót không đáng có. Cần tăng cường kiểm tra, đón đốc việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên hơn. Cần tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng; làm tốt giáo dục tư tưởng, chính trị, giữ vững nguyên tắc kỷ luật trong Đảng, đoàn kết thương yêu nhau, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Đặng Linh
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Các nữ cổ động viên xinh đẹp tiếp tục hâm nóng World Cup 2018
VOV.VN - Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 hội tụ các nữ cổ động viên xinh đẹp đến từ nhiều nước như Nga, Bồ Đào Nha, Pháp, Iran, Saudi Arabia...