“Giảm biên chế cứ nói đồng tình nhưng đụng tới mình lại không được“

"Giảm biên chế cứ nói đồng tình nhưng đụng tới mình lại không được"

VOV.VN - "Nói tinh giản biên chế ai cũng đồng tình nhưng khi nói tới cơ quan mình, địa phương, lĩnh vực mình thì ai cũng không đồng ý, thậm chí đòi tăng"