Phó Thủ tướng: “Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng“

Phó Thủ tướng: "Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng"

VOV.VN - Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ là cán bộ không xứng đáng do quá trình bầu, bổ nhiệm, xuất phát từ khâu quy hoạch, đánh giá chưa chính xác...