Chủ tịch Quốc hội: Mặt trận cần tăng cường các hoạt động giám sát

Chủ tịch Quốc hội: Mặt trận cần tăng cường các hoạt động giám sát

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát.