Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (khóa XIV)

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (khóa XIV)

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 Nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp từ 9h. Trước đó, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cử tri mong gì trước kỳ họp mới của Quốc hội

Cử tri mong gì trước kỳ họp mới của Quốc hội

VOV.VN -Cử tri mong muốn ĐBQH nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực, tích cực tham gia góp ý kiến chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội.