“Câu chuyện tài chính ngân sách là đồng tiền cụ thể, phải rõ ràng”

"Câu chuyện tài chính ngân sách là đồng tiền cụ thể, phải rõ ràng"

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị làm rõ căn cứ cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn cho các xã ở ĐBSCL.