Sự tích về trái tim nhà mạng thương hiệu Việt

Sự tích về trái tim nhà mạng thương hiệu Việt

Lần đầu tiên, một công ty Việt Nam đã phát triển thành công Hệ thống tính cước theo thời gian thực (OCS) cho mạng viễn thông – sản phẩm tương tự như Core Banking của ngân hàng nhưng quy mô và mức độ phức tạp lớn hơn nhiều lần.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x