Năm 2010 phấn đấu nâng diện tích lúa lai thương phẩm lên 775.000 ha

Diện tích hạt giống lai cũng nâng lên 1.200 ha nhằm hạ giá thành, chủ động nguồn giống trong sản xuất...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá kết qủa sản xuất lúa lai năm 2009 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2010.

Năm 2009, diện tích lúa lai thương phẩm cả nước đạt trên 720.000 ha, diện tích gieo cấy lúa lai năm sau đều tăng hơn năm trước và bắt đầu mở rộng ở các tỉnh phía Nam. Năng suất lúa lai cao hơn lúa thuần hơn 1 tấn /1 ha. Trong đó có một số giống lúa lai trong nước như T-H 3-3, VL20, HYT100, TH 5-5, LC 25, HC 1….có thời gian sinh trưởng ngắn đang phát triển khá mạnh ở miền Bắc.

Đến năm 2010, cả nước phấn đấu nâng diện tích lúa lai thương phẩm lên 775.000 ha, đồng thời nâng diện tích hạt giống lai lên 1.200 ha nhằm hạ giá thành, chủ động nguồn giống trong sản xuất... Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên kinh phí khuyến nông, cải tiến phương pháp khảo nghiệm, hướng dẫn các địa phương có điều kiện đặc thù xây dựng  dự án đầu tư vùng sản xuất  hạt giống lúa lai.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nhấn mạnh: Các địa phương cần khuyến khích các tổ chức, cá nhân  tham gia sản xuất hạt lai, khảo nghiệm các giống lúa lai mới, đẩy mạnh xã hội hoá trong sản xuất lúa lai, tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở để phổ biến, hướng dẫn nông dân sản xuất lúa lai. Từ đó, nâng cao nhận thức của bà con nông dân về những ưu thế của lúa lai để mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả sản xuất./.

(CTV tại Thanh Hóa)
VOV_AllPage