Việt Nam - Campuchia thông xe 3 cặp cửa khẩu

Cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới, Việt Nam và Campuchia sẽ thông xe tại 3 cặp cửa khẩu gồm: Xa Mát, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam và Trapeang Phlong của Campuchia; Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Việt Nam và Ta Keo, Campuchia; Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và Lork Kam Pot, Campuchia.

Từ năm 2005, Việt Nam và Campuchia đã ký Hiệp định vận tải đường bộ và đến năm 2006 bắt đầu thông xe khách tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đầu năm 2009 thông xe tải tại cửa khẩu này. Lần này, tại 3 cặp cửa khẩu vừa nêu cùng lúc cho thông cả xe khách và xe tải./.

Theo Pháp luật TPHCM
VOV_AllPage