Lý do gì khiến EU quyết định nhất thể hóa quân đội?

Lý do gì khiến EU quyết định nhất thể hóa quân đội?

VOV.VN - Quyết định nhất thể hóa quân đội sẽ giúp EU độc lập hơn về quân sự với Mỹ và củng cố vai trò của châu Âu trên trường quốc tế.
PC_Middle_200
VOV_AllPage
VOV-left-160x600