Tổng thống đắc cử Trump sẽ làm gì với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ?

Tổng thống đắc cử Trump sẽ làm gì với kho vũ khí hạt nhân của Mỹ?

VOV.VN - Ngay khi nhậm chức, Tổng thống đắc cử Trump sẽ phải đối mặt với thách thức chính trị liên quan đến việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
PC_Middle_200
PC_Zone_Footer_470
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600