Nhật Bản với dự thảo ngân sách bổ sung

Trước đó, nước này đã đưa ra 2 gói ngân sách bổ sung trị giá 6.000 tỷ yên dành cho công cuộc tái thiết sau thảm họa.

Chính phủ và Đảng Dân chủ cầm quyền tại Nhật Bản ngày 27/9 đã đưa ra dự thảo ngân sách bổ sung lần thứ 3 cho năm tài chính 2011 trị giá 12.000 tỷ yên (khoảng 155 tỷ USD) nhằm đáp ứng nhu cầu tái thiết sau thảm họa động đất và sóng thần.

Để đảm bảo nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết, Nhật Bản sẽ cắt giảm chi tiêu công, bán bớt tài sản thuộc sở hữu nhà nước với mục tiêu tạo ra nguồn tài chính trị giá 7.000 tỷ yên trong vòng 5 năm tới.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét thực hiện biện pháp tăng thuế có thời hạn nhằm tạo thêm 9.200 tỷ yên bù đắp cho các khoản thiếu hụt.

Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm xúc tiến các cuộc thảo luận nhằm sớm thông qua dự thảo gói ngân sách bổ sung lần thứ 3 và các biện pháp đảm bảo nguồn tài chính cho công cuộc tái thiết./.

PV
(từ Tokyo)
VOV_AllPage