151 triệu USD cho năng lượng tái tạo và điện khí hóa nông thôn

Dự án có tổng vốn 197,600 triệu USD. Trong đó phần vay của ADB 151 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 46.600 triệu USD, do ba công ty thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp.

Khoản vay 151 triệu USD do Ngân hàng phát triển châu Á dành cho Việt Nam dùng để cung ứng điện năng cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa thông qua việc sử dụng năng lượng tái tạo vừa được ký kết hôm qua tại Hà Nội.

Dự án gồm hai hợp phần. Hợp phần thứ nhất sẽ phát triển 5-10 thủy điện nhỏ trên các sông, suối kết nối với lưới điện quốc gia ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và nhiều tỉnh khác ở miền bắc và miền Trung. Các tuyến này sẽ cung cấp điện cho 25-50 xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vừng đồng bào thiểu số, và một lượng điện sạch từ nguồn  tái tạo sẽ hòa mạng lưới điện quốc gia. Hợp phần thứ  hai của dự án sẽ hỗ trợ chương trình hỗ trợ điện khí hóa đặc biệt của Chính phủ đối với các tỉnh nghèo và vùng đồng bào thiểu số với khoảng 100.000 hộ dân ở  hơn một ngàn xã được hưởng lợi.  

Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2015./.

Vân Thiêng
VOV_AllPage