71 triệu USD phát triển giáo dục trung học

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt chương trình danh mục “Chương trình phát triển giáo dục trung học”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á, tổng kinh phí là 71 triệu USD.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan; tiến hành thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình theo đúng các quy định hiện hành. Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành các bước tiếp theo, sớm đàm phán với Ngân hàng Phát triển châu Á về hiệp định vay cho chương trình này./.

SGGP