Kế hoạch xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH

(VOV) -UBND các cấp sẽ chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị quyết ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước”.

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Kế hoạch đề ra là tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ NCH-HĐH đất nước.

Theo đó, UBND các cấp sẽ chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa bàn có tỷ lệ bạo lực gia đình cao.

Để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tình hình thực hiện bình đẳng trong gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình; chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các chỉ số về gia đình, ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc./.

PV/VOV online

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Cận cảnh khu nhà thờ họ hoành tráng ở Nghệ An trị giá cả trăm tỷ đồng
VOV.VN - Khuôn viên khu nhà thờ họ Nguyễn Quốc được làm từ nhiều loại gỗ quý, thiết kế độc đáo với kinh phí ước tính 100 tỷ đồng.
VOV_AllPage