Công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành một số Luật

VOV.VN - Bộ tài liệu là một cách tiếp cận mới, nhằm thúc đẩy, tăng cường năng lực cho cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Quỹ dân số LHQ tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố tài liệu phục vụ giám sát việc thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Luật người cao tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, tình trạng bạo lực gia đình gây ra tổn thất về năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Theo số liệu thống kê từ cuộc điều tra toàn quốc về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam năm 2010, có tới hơn 30% phụ nữ từng xây dựng gia đình từng bị bạo lực. Vì vậy, bộ tài liệu giám sát việc thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình và Luật người cao tuổi được biên soạn là một cách tiếp cận mới, nhằm thúc đẩy, tăng cường năng lực cho cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Trong hoạt động thực tiễn của cơ quan dân cử ở Việt Nam, việc xây dựng tài liệu thi hành luật sẽ góp phần bảo vệ phụ nữ và trẻ em tiến tới xóa bỏ bạo lực và tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em, cũng như phát huy tốt hơn vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: “Bộ công cụ này khi thực thi thì rất hữu ích đối với những người đi giám sát như đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, mà trước hết là các chuyên viên, đại biểu Quốc hội chuẩn bị tổ chức xây dựng đoàn giám sát, sau đó triển khai giám sát tại địa phương. Thứ hai, là giúp cho các địa phương báo cáo được hiệu quả, làm thế nào để luật pháp, chính sách được thực thi, mang lại hiệu quả. Điều quan trọng là dự báo được tương lai để điều chính sách để đất nước tiến lên, nhân dân được hạnh phúc”.

Theo ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ dân số LHQ tại Việt Nam: Việc đẩy mạnh hoạt động giám sát sẽ nâng cao nhiệm của các cơ quan chính quyền trong việc thực thi luật pháp. Do đó, bộ tài liệu hướng dẫn là một trong những giải pháp quan trọng khắc phục những hạn chế trong hoạt động giám sát tại Việt Nam hiện nay.

“Để áp dụng thành công các công cụ giám sát này, trước hết chúng ta cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đại biểu Quốc hội để đảm bảo rằng tài liệu hướng dẫn được sử dụng một cách có hệ thống ở cấp quốc gia và địa phương trong toàn bộ quá trình theo dõi việc thực hiện những văn bản luật này. Chúng ta cần sự đóng góp của cộng đồng để nâng cao các hoạt động giám sát, trong việc thực thi các luật những hạn chế của những văn bản luật này khi không còn phù hợp với thực tế, những lỗ hổng trong chính sách và luật pháp để đưa ra quyết sách. Chúng tôi tin tưởng rằng bộ công cụ này sẽ góp phần củng cố công tác giám sát của Quốc hội”, ông Arthur Erken nói./.

Lê Thơm/VOV – Trung tâm tin

Bài liên quan