Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Lãnh đạo các chính đảng nước ngoài đã gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử.

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Thủ tướng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba; Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico; Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đảng Dân chủ Mông Cổ đã gửi điện chúc mừng./.

PV/VOV – Trung tâm tin

Bài liên quan