Hoàn chỉnh quy chế để nghị quyết TW 5 đi vào cuộc sống

Chiều 27/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tình hình 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai từng bước được củng cố, kiện toàn. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hệ thống chính trị đã được phát huy tốt hơn. Chính quyền các cấp ngày càng phát huy tính chủ động trong công tác quản lý nhà nước. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hệ thống chính trị của tỉnh từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp hơn. Mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với đảng đoàn, ban cán sự đảng được xác định rõ ràng, cụ thể; cơ bản khắc phục được tình trạng bao biện làm thay.  

Ông Trương Tấn Sang biểu dương tỉnh Gia Lai tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị ở Gia Lai cần phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá lại một cách nghiêm túc, rằng từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) đến giờ đã có những chuyển biến cụ thể như thế nào, hiệu lực, hiểu quả ra sao; việc đánh giá cán bộ đã thực chất chưa.

Ông Trương Tấn Sang khẳng định, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, vấn đề đầu tiên là phải hoàn chỉnh quy chế, và làm tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, phát huy tối đa tính năng động của các cấp ủy của các tổ chức đảng; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tức là giảm đầu mối, giảm biên chế đồng thời phải nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy cán bộ mới; cơ sở Đảng, đặc biệt là ở các thôn, làng; khu vực 466 làng còn trống vắng chi bộ là hết sức đáng lo, đây là vấn đề cần được ưu tiên và hết sức cấp bách; đi liền với đó là phải nâng cao chất lượng cơ sở đảng và làm tốt công tác đánh giá cán bộ./.

Quốc Học
Video đang được xem nhiều
Lý Nhã Kỳ gợi cảm và quyền lực trong TVC quảng cáo kim cương
VOV.VN - Nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" xuất hiện với vẻ đẹp đầy gợi cảm và kiêu sa giữa tiết trời mùa đông lạnh giá của Paris hoa lệ.