Tiếp tục điều hành giá xăng theo cơ chế thị trường

Nhằm kiềm chế tăng giá xăng trong nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được kéo dài thời gian trả nợ ngân sách Nhà nước thêm 2 tháng so với thời hạn cam kết.

Ngày 9/9, Bộ Tài chính ra công văn quy định rõ một số vấn đề xung quanh công tác điều hành giá xăng dầu.

Liên bộ Bộ Tài chính - Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện điều hành giá xăng theo các nguyên tắc: Trước hết là việc điều hành giá phải theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Thứ hai, đảm bảo mức giá bán lẻ xăng của Việt Nam tương đương với mặt bằng giá của các nước trong khu vực, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Thứ ba, thực hiện nguyên tắc chia sẻ quyền, lợi ích và trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải có trách nhiệm nộp đủ các khoản thu của ngân sách Nhà nước theo luật định.

Bộ Tài chính kết hợp nhiều biện pháp kiềm chế tăng giá xăng trong nước như: Cho phép doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối kéo dài thời gian trả nợ ngân sách Nhà nước thêm 2 tháng so với thời hạn cam kết. Sau khi áp dụng các biện pháp nêu trên, Liên bộ Tài chính-Công Thương mới chấp thuận cho doanh nghiệp điều chỉnh 7 lần tăng giá xăng ở mức hợp lý, theo đúng nguyên tắc điều hành giá xăng dầu./.

Theo TTXVN