3 nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay sau Ngày bầu cử
VOV.VN - Công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách người trúng cử và báo cáo tổng kết cuộc bầu cử là 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cần thực hiện ngay sau Ngày bầu cử.