350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII
VOV.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn bộ các nhà báo tham gia tác nghiệp phải xét nghiệm Covid-19.