50 năm chiến thắng Đường 9- Nam Lào qua những bức ảnh lịch sử
VOV.VN - Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào diễn ra từ ngày 30/1 và kết thúc thắng lợi vào ngày 23/3/1971. Ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 21.000 quân chủ lực địch.