7 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII bị cách chức, thôi chức, khai trừ Đảng

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã lần lượt nhận các hình thức kỷ luật Đảng gồm cách chức, thôi chức, khai trừ ra khỏi Đảng.