Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
VOV.VN - Ngày 1/2, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, thông qua Nghị quyết đại hội.