Ảnh: Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII
VOV.VN - Trung ương nhất trí thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, dự kiến khai mạc vào cuối tháng 3/2021.