Các nữ đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng
VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) từ ngày 25/1-2/2/2021 có 1.587 đại biểu, trong đó, đại biểu nữ chiếm 13,99%.