Chân dung Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc

VOV.VN - Ngày 3/6/2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc nhận quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.