Đà Nẵng diễn tập các tình huống bỏ phiếu bầu cử khi có dịch Covid-19
VOV.VN - Buổi diễn tập giúp các nhân viên y tế và Tổ công tác phục vụ bầu cử cách hướng dẫn cử tri đi bầu thực hiện các qui định phòng dịch ngay từ cổng ra vào và trong suốt quá trình bầu cử.