Danh sách các Bộ trưởng, Thứ trưởng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
VOV.VN - Trong danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 15 Bộ trưởng và 21 Thứ trưởng.