Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Bác
VOV.VN - Trước khi chính thức diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội đã dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.