Những hình ảnh quý về Bác Hồ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm tốt đẹp đối với Trung Quốc. Bác Hồ đã nhiều lần thăm chính thức Trung Quốc, hội đàm, hội kiến, gặp gỡ với các vị lãnh đạo cấp cao của nước bạn.