Ông Nguyễn Bắc Son: Từ Ủy viên Trung ương đến khai trừ khỏi Đảng
VOV.VN -  Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.