5 hành vi bị cấm khi vận động bầu cử
VOV.VN - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND quy định rõ nguyên tắc, hình thức và các hành vi bị cấm khi vận động bầu cử.