Công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội
VOV.VN - Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp.