Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV có nhiều điểm đặc biệt