Thời gian công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
VOV.VN - Chậm nhất 20 ngày sau bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải công cố danh sách ĐBQH.