Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Văn Hiến
Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị kỷ luật bằng hình thức cách các chức vụ nhiệm kỳ 2005 - 2010.