Xét nghiệm Covid-19 lần hai cho gần 500 phóng viên dự Đại hội Đảng XIII
VOV.VN - Các phóng viên tham dự đưa tin tuyên truyền Đại hội Đảng XIII đều phải trải qua hai lần xét nghiệm Covid-19 và được xác nhận âm tính để đủ điều kiện tác nghiệp.