Hà Nội, TP HCM dẫn đầu phòng trào "không tiền mặt"

Hà Nội, TP HCM dẫn đầu phòng trào “không tiền mặt“

VOV.VN - Các thành phố lớn đã và đang tích cực triển khai các giải pháp áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là Hà Nội và TP HCM.

Công nghệ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close