Hạ tầng Chính phủ điện tử đã hoàn thành đến đâu?

Hạ tầng Chính phủ điện tử đã hoàn thành đến đâu?

VOV.VN - Việc xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử tại Việt Nam trong năm 2019 đã có nhiều bước tiến quan trọng.

Công nghệ

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close