Ngôi nhà Sài Gòn có mặt tiền bằng gỗ chống nắng nóng
VOV.VN - Ngôi nhà có hệ lam gỗ chống nóng ở mặt tiền đem lại vẻ đẹp riêng biệt đầy cá tính.