Vẻ đẹp của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng
VOV.VN - Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) vừa được ghi danh là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, tại kỳ họp lần thứ 33 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB-ICC) thuộc UNESCO diễn ra tại Abuja, Nigeria ngày 15/9.