Đền Mẫu Âu Cơ - một điểm đến tâm linh đặc biệt

Thứ Tư, 18:01, 15/05/2024
VOV.VN - Trải qua hơn 5 thế kỷ với nhiều lần trùng tu tôn tạo, được các triều đại phong kiến Việt Nam ban sắc phong công nhận, Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) trở thành một điểm đến tâm linh và là nơi giáo dục đạo đức, lý trí và lòng yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc.