Ben Affleck vui vẻ đến nhà vợ cũ đón các con đi chơi
VOV.VN - Ben Affleck thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi chơi.