Những băn khoăn khi bỏ khung giá đất

Thứ Hai, 08:00, 04/07/2022
VOV.VN - Bỏ khung giá đất, xác định giá theo thị trường là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.