Bưởi Diễn bonsai đặc quả chơi Tết giá hàng chục triệu đồng
VOV.VN - Những cây bưởi Diễn bonsai lúc lỉu quả với nhiều kích cỡ khác nhau được các nhà vườn rao bán giá 50 triệu đồng trên đường phố Hà Nội.